20 wekenecho - Almelo & Vriezenveen

Medische 20 wekenecho

Het Structureel Echoscopisch Onderzoek wordt ook wel de 20 wekenecho genoemd, omdat de echo plaatsvindt tussen de 18 en 21 weken zwangerschap. Bij de 20 weken echo wordt onderzoek gedaan naar:

  • Open ruggetje
  • Open schedel
  • Hartafwijkingen
  • Breuk of gat in middenrif
  • Breuk of gat in de buikwand
  • Ontbreken of afwijkingen van de nieren
  • Ontbreken of afwijkingen van botten
  • Afwijkingen aan armen of benen

Tevens wordt gekeken of het kindje goed groeit, of er voldoende vruchtwater is en of de placenta ver genoeg van de baarmoedermond af ligt.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 min.

Uitslag van de 20 wekenecho

Je krijgt de uitslag direct na de echo. Deze uitslag krijg je per brief mee voor de verloskundige of gynaecoloog. Wanneer er een vermoeden op een afwijking is wordt dit bespreekbaar gemaakt. Je wordt dan verwezen naar een specialist op het gebied van foetale echoscopie, door wie het kindje nog een keer uitgebreid echoscopisch bekeken wordt.

Dit vervolgonderzoek heet het Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO). Dit wordt in Enschede, Nijmegen, Groningen of Zwolle gedaan.

Het kan gebeuren dat een echo een afwijking doet vermoeden die bij het vervolgonderzoek niet teruggevonden wordt of niet ernstig blijkt te zijn.

De uitslag van de 20 wekenecho

-Bij ongeveer vijf van de 100 zwangeren ziet de echoscopist iets wat een afwijking kan zijn. Maar het is niet altijd duidelijk of het echt een afwijking is. Of hoe ernstig de afwijking is. En wat dat dan voor je kind betekent. Daarom kan er na de 20 weken echo een vervolgonderzoek plaats vinden.

-De 20 weken echo is geen garantie voor een gezond kind. En niet alle afwijkingen kunnen gezien worden. Dit betekent dat het kindje toch een afwijking kan hebben ook al is de uitslag van de echo goed.

Wat voor uitslag kun je krijgen?

A. Er zijn geen afwijkingen te zien.

Dit is de uitslag bij 95 van de 100 zwangeren. Er is geen vervolgonderzoek nodig.

B. De echoscopist wil nog een keer een echo maken.

Deze uitslag krijg je wanneer het kind niet goed te zien is op de echo. Dit hoeft niet te betekenen dat er iets niet goed is. Bewegingen van het kind tijdens het echo onderzoek en een forse bouw of dikkere buikwand van de moeder kunnen het echo onderzoek aanzienlijk bemoeilijken. Het is mogelijk dat het echo onderzoek niet volledig afgerond kan worden en je op een ander tijdstip terug moet komen.

C. Er is iets afwijkends gezien. Vervolgonderzoek is niet nodig.

Deze uitslag krijg er tijdens de echo iets te zien is wat niet ernstig is. En wat meestal vanzelf verdwijnt. Later in de zwangerschap wordt er nogmaals een echo gemaakt om te kijken of het inderdaad is weggegaan.

D. Er is iets afwijkends gezien. Vervolgonderzoek is nodig om zekerheid te krijgen. 

Deze uitslag krijg je als er iets afwijkends op de echo gezien wordt. Dan is het nodig om te onderzoeken wat je kindje precies heeft en wat dat betekent.  Je krijgt dan een verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Dit is in Twente het MST afdeling Prenatale Diagnostiek in Enschede.

Voor- en nadelen van de 20 wekenecho

Voordelen

Bij sommige afwijkingen is het voor het kind beter als ze al voor de zwangerschap bekend zijn. De zorg rondom de geboorte van het kindje kan al afgestemd worden met medisch specialisten die gelijk na de geboorte de behandeling in gang kunnen zetten en evt. aanwezig zijn bij de bevalling. En bij een aantal aangeboren afwijkingen is behandeling in de baarmoeder al mogelijk.

Bovendien kun je je voorbereiden op de komst van een kindje met een aangeboren afwijking.

Indien er aangeboren afwijkingen worden vastgesteld, bestaat er mogelijkheid de zwangerschap af te breken. In Nederland is zwangerschapsafbreking toegestaan tot 24 weken zwangerschap.

Nadelen

Niet alle afwijkingen kunnen met de 20 wekenecho opgespoord worden. Sommige afwijkingen zijn klein en onduidelijk te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte.

Soms is een afwijking die gezien wordt niet direct duidelijk. Er kan vervolgonderzoek nodig zijn wat veel onrust met zich mee kan brengen in de zwangerschap.

Af en toe wordt er iets afwijkends op een echo gezien wat na de geboorte toch niet zo blijkt te zijn.

Stichting Prenatale Screening regio Nijmegen (SPN)

De SPN is vanuit de Wet Bevolkingsonderzoek vergunninghouder voor prenatale screening. De SEO (20 wekenecho) valt onder de wet van het Bevolkingsonderzoek. De SPN coördineert, bevordert en borgt de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening, waaronder de SEO (20 wekenecho), in deze regio.

Wie mogen er aanwezig zijn?

Naast jezelf mogen en nog twee personen aanwezig zijn bij het echo onderzoek. Er mogen geen kinderen aanwezig zijn bij de echo. De 20 wekenecho is geen “pretecho”, filmopnames en foto’s maken wordt niet toegestaan. Tijdens de echo drukken wij een paar foto’s voor je af.

Vergoeding door zorgverzekeraar

De 20 wekenecho (SEO) zit in het basispakket en gaat niet van het eigen risico af. De echo wordt door alle zorgverzekeraars vergoed.

Echo 20 Weken Lip | Echostudio KIJK!

Lip

Echo 20 Weken Wervelkolom

Wervelkolom

Echo 20 Weken Profiel Gezicht

Profiel gezicht

Echo 20 Weken Vierkamerbeeld van hart

Vierkamerbeeld van het hart

Echo 20 Weken Buikomvang

Buikomvang

Echo 20 Weken Nieren

Nieren

Echo 20 Weken Voet + Profiel gezicht

Voet + profiel gezicht

Echo 20 Weken Hartslag

Hartslag