ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

In onze praktijk kun je terecht voor diagnostische echo’s, screeningsecho’s en pretecho’s.

Pretecho’s

 1. Onder ‘pretecho’ wordt verstaan de echo op eigen verzoek van de cliënte, die niet van medisch-diagnostische aard is en niet wordt aangeboden vanuit de handeling prenatale screening (RIVM).
 2. Het doel van de echo is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gekeken naar afwijkingen bij moeder of kind.
 3. Mochten wij, ondanks dat er niet gekeken wordt naar afwijkingen, toch een afwijking constateren, dan houden wij ons het recht voor de zwangerschapsbegeleiding in te lichten.
 4. Het is cliënte duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW. Er is dan ook geen sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling. De volledige verantwoordelijkheid ter zake blijft rusten bij de behandelend verloskundige en/of arts.
 5. Het echoconsult is een volledige vrije keuze van de individuele cliënt. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag worden uitgelegd als medische beoordeling.
 6. Bij eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. KIJK kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

 

Diagnostische echo’s

 1. De echo’s die wij verrichten zijn bloedverlies en placenta lokalisatie. Bij deze echo’s wordt niet gezocht naar eventuele afwijkingen bij het kind. Als er geen bijzonderheden worden gezien tijdens dit onderzoek, is dit geen garantie voor een gezond kind.
 2. Mochten er toch bijzonderheden of afwijkingen gezien worden bij het kindje, placenta of baarmoeder dan worden deze aangegeven bij de zorgverlener of gynaecoloog.

 

Structureel echoscopisch onderzoek

 1. Bij het SEO wordt gekeken of er aanwijzingen zijn voor structurele afwijkingen bij het kind.
 2. Bij het SEO worden niet alle afwijkingen ontdekt. Voor alle echo’s geld dat dit niet altijd alle afwijkingen zichtbaar zijn. Daarnaast zijn alle aangeboren afwijkingen al aanwezig tijdens de zwangerschap.
 3. Als er geen bijzonderheden worden gevonden is dit geen garantie voor een gezond kind.
 4. Als bij het SEO iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Je wordt verwezen naar een gespecialiseerd gynaecoloog. Die kan de afwijking bevestigen. Uit dit vervolgonderzoek kan ook blijken dat er niets aan de hand is met uw kind of dat het nog onduidelijk is wat er precies aan de hand is en wat voor impact dit heeft.
 5. Het SEO echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
 6. De kwaliteit van de beelden kan worden beïnvloed oor onder andere de ligging van het kind, de positie van de placenta en de hoeveelheid vruchtwater erom heen. Een andere factor is de dikte van de buikwand of hoog BMI. Bij deze vrouwen zijn beelden vaak mooier en beter te beoordelen als ze iets later in de zwangerschap worden gemaakt.