FOLLOW UP

Follow Up

Is er bij u een echoscopisch onderzoek verricht om aangeboren afwijkingen op te sporen. Om een goede kwaliteit te waarborgen is het voor ons van belang om te weten of onze bevindingen juist zijn. Het is tevens een wettelijke vereiste om deze gegevens te verzamelen. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

We stellen het op prijs als u de onderstaande vragen na afloop van de zwangerschap wilt beantwoorden.

Uw gegevens
Had u voor de 20 weken echo van uw verloskundige vooraf informatie ontvangen? janee

Bij hoeveel weken zwangerschap bent u bevallen?
weken
Waneer bent u bevallen?
ik ben bevallen van jongenmeisje ,het kindje woog gram

Is er sprake geweest van:

Had uw kindje aangeboren afwijkingen? janee
Zo ja, welke afwijkingen?

Is er tijdens de zwangerschap onderzoek verricht?: janee
Zo ja, welk(e) onderzoek(en)?

Zijn er na de geboorte van het kind ontwikkelingsstoornissen geweest janee

Zo ja, welke ontwikkelingsstoornissen?

Wie kan ons nadere informatie geven over bovenstaande vragen?


geeft u hier toestemming voor? janee

Uw handtekening
Beweeg uw muis over onderstaand veld. Door op 'clear' te klikken wist u uw handtekening en kunt u opnieuw beginnen.