De medische echo

Wat is een medische echo

Bij een echoscopie wordt een afbeelding gemaakt met geluidsgolven die voor het menselijk oor niet hoorbaar zijn. De geluidsgolven worden door de structuren in het lichaam terug gekaatst. De teruggekaatste geluidsgolven worden door de transducer (echokop) opgevangen en omgezet in beelden.
De echo bestaat al meer dan 30 jaar. Tot nu toe zijn er geen schadelijke effecten van de echo bekend.

Soorten medische echo’s

We kennen de volgende soorten medische echo’s: