PRIVACY

Wat gebeurt er met de SEO gegevens?

Als je besluit deel te nemen aan de screening, worden er gegevens van je gebruikt. Deze gegevens zijn nodig om een diagnose te kunnen stellen, een behandeling aan te bieden en de kwaliteit van zorgverlening te waarborgen.

Die gegevens worden vastgelegd in Peridos, een systeem waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Alleen zorgaanbieders die bij de screening betrokken zijn , kunnen je gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om de privacy te waarborgen.

Ook het regionaal centrum kan bij de gegevens in Peridos. Het regionaalcentrum coördineert echt screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het regionaal centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens in Peridos.

De complete privacyregelgeving is te vinden op de website van Peridos: www.peridos.nl